ศูนย์ดูแลสุขภาพประชารักษ์ เนอร์สซิ่ง โฮม

 

ศูนย์ดูแลสุขภาพประชารักษ์เนอร์ซิ่งโฮม

รับดูแลผู้สูงอายุป่วยอัมพฤกษ์/ อัมพาต ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยเจาะคอ ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง สะดวกสบายทั้งด้านสถานที่ สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัดเพื่อฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลโดยทีมพยาบาล วิชาชีพเฉพาะทาง มีคุณภาพ บริการด้วยใจรัก ตลอด 24 ชม.

บริการที่คุณจะได้รับจากทีมพยาบาล

- การพยาบาลเบื้องต้น เช่น อาบน้ำ จัดเตรียมอาหาร
- บริการทำแผลเล็กฟรี (ยกเว้นแผลใหญ่เกณฑ์ราคาตามโรงพยาบาลรัฐบาล)
- อาหารวันละ 3 มื้อและ อาหารว่าง 1 มื้อ
- ห้องพักสะอาดและเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
- ห้องผู้ป่วยคู่และเดี่ยว
                                                                           - จัดกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ
                                                                           - ห้องพักมีทีวีและกล้องวงจรปิด

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ 

- ค่ายาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ที่นอนลม, อ็อกซิเจน, ค่า Lab, EKG
- ค่าแผ่นรองซับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในกรณีที่คนไข้ต้องใช้
- ค่าพาหนะรับส่งในกรณีญาติไม่สะดวกในการพาผู้ป่วยไปพบแพทย์
- ค่าพยาบาลพิเศษ เช่น พยาบาลเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล
- ของใช้ส่วนตัวประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน เป็นต้น
- ค่ากายภาพบำบัด

ค่าบริการกรณีดูแลพิเศษ

- กรณีที่ให้อาหารทางสายยาง มีค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท
- กรณีเจาะคอและดูดเสมหะ (Suction) มีค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท
- กรณีต้องการให้พนักงานของศูนย์พาไปพบแพทย์ มีค่าบริการพนักงาน 200-300 บาท
- ค่ารถรับส่งไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยคิดตามเส้นทางการเดินทาง

อัตราค่าบริการศูนย์

ประเภทห้อง อัตราค่าบริการ
ห้องพักรายวัน 800 - 1,000 บาท/ วัน
ห้องพักรายสัปดาห์ 5,600 - 7,000 บาท
ห้องรวมแอร์ + พัดลม 16,000 บาท/ เดือน
ห้องคู่แอร์ + พัดลม 18,000 บาท/ เดือน
ห้องเดี่ยวแอร์ + พัดลม 20,000 บาท/ เดือน

**หมายเหตุ** ราคานี้ไม่รวมการดูแลพิเศษ (การให้อาหารทางสายยาง, การดูดเสมหะ/ Suction และผู้ป่วยเจาะคอ)

                  จ่ายล่วงหน้า 1 เดือนสำหรับห้องพักทุกประเภท

 

แกลลอรี่

       

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 สนใจติดต่อ 

ศูนย์ดูแลสุขภาพประชารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม

อยู่หลังปั๊มตราดาว/ เขาขาด อ. เมือง จ. นครสวรรค์

โทร. 081-8888-600, 083-530-3437, 056-000-237

Visitors: 34,691