หลักสูตร

 
 ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย 
 
หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
 • เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน
 • รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 420 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 420 ชั่วโมง)
 • รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

 

รายละเอียดหลักสูตร
 
ภาคทฤษฎี 3 เดือน
 
 • หลักการดูแลผู้สูงอายุ (The Elderly Care Techniques)
 • หลักการดูแลเด็กเล็ก (Child Care Techniques)
 • การพยาบาลพื้นฐาน (Basic Nursing Care Skills)
 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (The Human Body: Structure & Function)
 • วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ (Food and Nutrition for Child and the Elderly)
 • ฯลฯ


ภาคปฎิบัติ 3 เดือน

นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศในแผนกต่างๆ

 

ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน

 • ค่าเรียนสามารถผ่อนจ่ายได้ (ไม่มีดอกเบี้ย)
 • มีสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าฝึกงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 

อัตราเงินเดือน/ รายได้เมื่อจบการศึกษา

 • ทำงานในโรงพยาบาลเงินเดือนเริ่มต้น 7,800 บาท (ฐานเงินเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล) ยังไม่รวมค่าขึ้นเวรนอกเวลา เวรละ 200 บาท
 • รายได้จากการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ 12,000 บาท/ เดือน วันหยุดได้รับค่าจ้างเพิ่มเป็น 2 เท่า
 
สวัสดิการ
 
 • หอพักฟรีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเช่น เตียงพร้อมที่นอน, เครื่องปรับอากาศ, เคเบิ้ลทีวี, เครื่องซักผ้า, ครัว, น้ำดื่มฟรี ฯลฯ
 • ชุดยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด
 • ตำราเรียนฟรี
 • อินเตอร์เน็ตฟรี
 • ประกันอุบัติเหตุฟรี
 • กิจกรรมทัศนศึกษา
 • คอร์สเสริมภาษาอังกฤษ, การแต่งหน้า, พัฒนาบุคลิคภาพ ฯลฯ
 
 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน

 • เพศหญิงและเพศชายอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป - ไม่กำหนด
 • พื้นความรู้เดิม ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) ขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ รักงานด้านบริการ
 

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น 2 ใบ (ขนาด 1")
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

 

Visitors: 34,692