เรียนเร็ว จบเร็ว มีรายได้เร็ว

 

โรงเรียนประชารักษ์ เอ็น.เอ. (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) มีความตั้งใจใน ปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนาบุคลากรภายในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับการศึกษาแบบมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ตามหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

1. น้องๆ ที่อยากมีงานทำได้ทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำ, คลินิคต่างๆ, สถาบันเสริมความงาม,ร้านขายยา,ศูนย์ทันตกรรม,ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล
2. น้องๆที่อยากมีเงินเดือนสูง ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง ขอให้ตั้งใจเรียนและขยันฝึกปฎิบัติงานก็พอ
3. เหมาะกับน้องๆที่ไม่ชอบเรียนนานๆเป็นปีๆ อยากรีบเรียน รีบจบและมีงานทำต่อทันทีเมื่อจบหลักสูตร
4. อยากเรียนกับอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี สอนสนุก เป็นกันเอง และดูแลน้องๆทุกคนเป็นอย่างดี

       

ทำไมต้องเรียนกับเรา..

เราเน้นคุณภาพ 

นักเรียนจะได้เรียนกับทีมพยาบาลวิชาชีพสอนที่มีคุณภาพ อาจารย์ทุกท่านล้วนมีประสบการณ์สอนและมีความถนัดในแต่ละวิชาที่ตนเองสอนอยู่และมีความสามารถในการถ่ายทอด ทุกคนในทีมรักการสอนและพร้อมจะดูแลน้องๆเป็นอย่างดี ดังนั้นนักเรียนจะได้ความรู้และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าเรียนถูกและสวัสดิภาพของนักเรียนคือสิ่งสำคัญ

ค่าเรียนที่คุ้มค่าตลอดหลักสูตร สามารถผ่อนชำระได้ ในระหว่างที่นักเรียนศึกษาที่โรงเรียนประชารักษ์ เอ็น.เอ.เรามีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้การศึกษาของนักเรียน เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษา ซึ่งเราได้จัดสวัสดิการเรื่องที่พักฟรีเพื่อคอยช่วยเหลือนักเรียนต่างจังหวัด ชุดยูนิฟอร์ม และตำราเรียนฟรี รวมถึงคอยให้คำแนะนำ และคอยดูแลสวัสดิภาพต่างๆ ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

จบแล้วมีงานทำทันที 100% 

เรียนเพียง 6 เดือน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ น้องๆสามารถทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน/รัฐชั้นนำ, ผู้ช่วยเภสัจกร, ผู้ช่วยทันตแพทย์, สถาบันเสริมความงาม, พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray, พนักงานเวชระเบียน, พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด, คลินิคต่างๆ, ศูนย์ดูแลเด็กเล็กและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จของนักเรียน

นักเรียนของโรงเรียนประชารักษ์ เอ็น.เอ.ที่จบหลักสูตรจากเราสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งได้ และนักเรียนของเราก็สามารถทำคะแนนสอบได้สูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมความพร้อมที่เข้มข้น การให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และการอบรมสั่งสอนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทำให้เราสามารถ ช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางการศึกษาได้

เดินทางสะดวก

โรงเรียนตั้งอยู่ด้านข้างบริเวณทางเข้าศูนย์ท่ารถบขส.นครสวรรค์ อยู่ใจกลางนครสวรรค์ สะดวกสำหรับน้องๆที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดสามารถกลับบ้านได้สะดวก ใกล้ห้างบิ๊กซี ใกล้ห้างโลตัส และใกล้ห้าง The Walk

นวัตกรรมทางการศึกษา

ทางโรงเรียนได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อต้อนรับอาเซียนและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษในอนาคตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Visitors: 34,692